Спеціальність 5.03050901“Бухгалтерський облік”

/Files/images/Герб БО.png

"Бухгалтерський облік - непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сьогодення і надійний консультант майбутнього кожного підприємства"

Йоганн Фрідріх Шер

Спеціальність «Бухгалтерський облік» відкрита у 1963 р.

Напрям підготовки «Облік і аудит»

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Термін навчання:

• 1 рік 10 місяців для денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти;

• 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку.

/Files/images/IMG_8094-A.jpgОдним з невід’ємних елементів будь-якої економіки є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Внесок бухгалтерської професії у розвиток підприємства, суспільства і держави в цілому, зводиться до правильного і повного відображення господарських операцій економічних суб’єктів.

На рівні підприємства це проявляється у формуванні достовірної інформаційної бази даних і відомостей, що використовуються цілим рядом підрозділів підприємства – фінансовим відділом, маркетинговим управлінням, службою зовнішньоекономічної діяльності тощо. Керівництво підприємств, установ, організацій, а також наймані працівники, одержувачі соціальних пільг та допомог покладаються на професіоналізм фахівців з бухгалтерського обліку.

На рівні держави значення даної професії обумовлено тим, що від правильності відображення господарських операцій кожного конкретного економічного суб’єкта залежить точність визначення макроекономічних показників, на основі яких формується державна політика за різними напрямами.

Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців.

Студенти спеціальності „Бухгалтерський облік” підготовлені для обліково-економічної, організаційно-управлінської, контрольно-ревізійної та аудиторської діяльності на підприємствах різних галузей народного господарства.

/Files/images/IMG_8192-A.jpgНаші випускники здобувають навички практичної роботи з використанням інформаційних бухгалтерських систем і можуть працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира тощо. Вони є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі.

Випусковою є циклова комісія бухгалтерського обліку, яка значну увагу приділяє опануванню і впровадженню різноманітних педагогічних технологій та інновацій в навчально-виховний процес.

Великою популярністю серед студентів користуються заходи, які проводяться з використанням нетрадиційних форм і методів, інноваційних та мультимедійних технологій, що сприяють поглибленню інтересів та нахилів до майбутньої професії, стійкому позитивному ставленню до майбутньої діяльності: олімпіади з обліково-економічних дисциплін; професійно-інтелектуальні конкурси; робота гуртка "Юний бухгалтер"; науково-практичні конференції; виставки творчих робіт; тижні бухгалтерського обліку; пізнавально-розважальні заходи; зустрічі з випускниками коледжу та викладачами кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГім.О.М.Бекетова тощо.

Професійне виховання під час цих заходів спрямоване на формування любові до обраного фаху, бажання стати професіоналом у своїй справі, зробити кар'єру і забезпечити добробут для своєї родини.

Місцем роботи випускників спеціальності «Бухгалтерський облік» після отримання повної вищої освіти є:

  • Податкові інспекції
  • Контрольно-ревізійні управління
  • Управління Державної казначейської служби України
  • Аудиторські фірми
  • Банківські установи
  • Страхові компанії
  • Підприємства матеріальної сфери виробництва

/Files/images/IMG_8467-A.jpgЗнання бухгалтерського обліку також сприяє організації власної справи, оскільки в сучасному світі бухгалтерський облік - основа для прийняття управлінських рішень у бізнесі. Це - мова бізнесу. Без вивчення бухгалтерського обліку не можна пізнати економічну, фінансову та юридичну сторони діяльності суб’єкта господарювання будь-якої організаційно-правової форми. Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим.

Наші випускники – це фахівці практики. Вони приступають до роботи, наперед знаючи, який обсяг робіт чекає на них у майбутньому. І це завдяки не тільки теоретичній підготовці за певним напрямом, а й досить тривалому і ґрунтовному практичному навчанню.

Про високу якість підготовки фахівців свідчить те, що більшість випускників-бухгалтерів не тільки працюють за обраним фахом, а й займають посади головних бухгалтерів, їх заступників, керівників підприємств, установ та організацій.

Випускники спеціальності «Бухгалтерський облік» мають змогу продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за відповідним напрямом підготовки. Щорічно значна кількість випускників отримують направлення на подальше навчання до ХНУМГ імені О.М.Бекетова за скороченим терміном і пільговою оплатою за навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 589