Спеціальність “Готельне обслуговування”

Харківський житлово-комунальний коледж першим в Україні розпочав підготовку кваліфікованих кадрів для готельного господарства ще у 1967 році.

За роки свого існування нашим навчальним закладом було підготовлене більш 2,5 тисяч фахівців.Випускники спеціальності «Готельне обслуговування» підготовлені для здійснення цілеспрямованої організаційно-технологічної діяльності в сфері гостинності і здатні вирішувати виробничі завдання, на яких ґрунтується процес обслуговування вітчизняних та іноземних гостей.

Відповідно до класифікатора професій ДК-003:2005 випускники коледжу є молодшими фахівцями з готельного обслуговування і можуть займати посади адміністратора, портьє, оператора механізованого розрахунку, покоївки, чергової по поверху в готелі, туристичному комплексі, мотелі, кемпінгу, пансіонаті. До їх виробничих завдань відноситься: підготовка до зустрічі, прийому, розміщенню, обслуговуванню гостей, робота по утриманню житлового фонду і його обладнання, підтриманню комфортних умов проживання в готелі і забезпечення виконання побажань і потреб клієнтів, вирішення усіх видів проблем, що в них виникають, формування культури обслуговування.

Для здійснення складного і багатоступеневого процесу надання послуг у сучасному готелі, студентів навчають по затвердженим Міністерством освіти України стандартам. Дисциплінами професійного спрямування є «Організація та технологія обслуговування в готелях», «Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Інформаційні системи в готельному господарстві», «Професійний етикет», «Будівлі і споруди готелів», «Санітарія і гігієна в підприємствах готельного типу». Студенти вивчають дві іноземні мови, знайомляться з основами менеджменту, маркетингу, психології.

Цикловою комісією, що займається випуском фахівців, є комісія готельного обслуговування.Навчальний процес забезпечений належною матеріально-технічною базою: спеціалізованими кабінетами і лабораторіями, бібліотекою з читальним залом.

Для проведення усіх видів практичних занять функціонує навчальна лабораторія готельного господарства та лабораторія ресторанної справи, де студенти мають можливість отримувати практичні знання та навички.Проходження виробничої практики здійснюється завдяки багаторічним зв’язкам коледжу з готельними підприємствами міста Харкова, де студенти самостійно працюють на робочих місцях покоївок, адміністраторів і приймають безпосередню участь в процесі обслуговування як вітчизняних так і зарубіжних туристів.

Успішний розвиток готельного бізнесу неможливий без висококваліфікованих фахівців і цей факт здійснює свій вплив на підвищення попиту спеціалістів у даній області.

Кiлькiсть переглядiв: 873